Kispáli

Szerző: Közzétéve:

Kispáli község Zalamegye Északi részén, Zalaegerszegtől mintegy 10 kmre helyezkedik el. Földrajzilag a Kemeneshát aljához illetve a Zalaidombság Göcsej tájegységéhez egyformán közel fekszik. A falu egyetlen hosszú utcája a dimbesdombos táj egyik dombjának gerincét követi. A falu határai is a környező dombok és völgyek váltakozását mutatják. A község első említése 1305ből való. A település története során nem volt jelentősebb kötődése nagy nemesi családokhoz, nagybirtokhoz, jellemzően kisnemesek lakták, kisebb megosztott földterületek voltak a meghatározóak. A lakosság összetétele vegyes: nemesek, félnemesek, zsellérek és jobbágyok. Kispáli község mezőgazdasági hagyományokkal rendelkező település, a fő termelési forma mindig is a növénytermesztés és az állattenyésztés volt. A település szerkezet falusias jellegű, az ún. fésűs elrendezésű családi házas beépítés dominál.Az 1990as évek elejéig a község nem rendelkezett sem saját templommal, sem pedig saját iskolával. A településen 1929ben épült az Imaház, amely iskolaként is szolgált. Felújítására 1960ban került sor.A település alig néhány intézménnyel rendelkezik, így nincs Postahivatal, gyógyszertár, étterem stb., ezek hiányában a lakosság Zalaegerszegre utazik ezen igényei kielégítése érdekében. Háziorvos, védőnő hetente egyszer, szerdánként jár ki a községbe, egyébként az egészségügyi szolgáltatást igénylő állampolgárnak Zalaegerszegre kell utaznia. Saját iskolája, óvodája nincs a községnek, a gyerekek Egervárra, illetve Zalaegerszegre járnak a közoktatási intézményekbe. A közösségi élet színterének az 1928ban épült egykori Steffler család tulajdonát képező kúria ad otthont. Az épületet 1993ban újították fel.Kispáli lakóinak száma 260 fő, a lakóépületek száma kb. 110 db. Belterülete 72 ha, külterülete 385 ha. A közép és hosszú távú prognózisok kismértékű népességnövekedéssel számolnak, főleg a betelepedésekfolytán. A lakosság összetételét tekintve megfigyelhető az idősebbek számának növekedése. A község közműellátottsága teljesnek mondható. A település minden utcája vezetékes ivóvízzel, vezetékes gázzal ellátott. Az áramszolgáltatást az ÉszakDunántúli Áramszolgáltató Rt biztosítja. A községben kiépített csillagpontos kábeltelvízió hálózat van. A szennyvízelvezetés rendszerének beruházása 2002. decemberében befejeződött, ezáltal a lakosság teljes közműhálózattal rendelkezik.

 

Forrás: www.kispali.hu

 

Kategóriák: Észak Zala